Plan zadań na rok 2014

 

 

Kęty, dnia 14.04.2014r. 

Plan zadań na rok 2014. 

I.W ramach umowy na realizację zadania ujętego w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1.  Zajęcia dla gimnazjalistów - 10 klas x blok zajęć 7 godzinnych w każdej klasie.

2.  Zajęcia dla klas licealnych - 2 klasy x blok zajęć 6 godzinnych w każdej klasie.

3. Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 36 spotkań w bloku 3 godzinnym każde spotkanie.

4.  Zajęcia terapeutyczne dla DDA - 36 spotkań w bloku 3 godzinnym każde spotkanie.

5.  Treningi terapeutyczne dla DDA - 2 wyjazdy weekendowe.

6.  Treningi terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 2 sesje wyjazdowe.

II. W ramach środków pozyskanych z 1%:

1. Zajęcia dla gimnazjalistów - 4 klasy x blok 7 godzinny w każdej klasie.

2. Sfinansowanie wyjazdu osób współuzaleznionych nie będących mieszkańcami gminy Kęty na treningi terapeutyczne  dla osób współuzależnionych.

 i