rozliczenie

 

 

 

 

 Rozliczenie  dotacji  za rok 2014!

Informujemy Państwa, iż udało nam się zrealizować w 100% plan założony na rok 2014! Wszystkie zadania ujęte w ofercie do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętach zrealizowaliśmy zgodnie za założeniami. 

Poniżej przedstawiamy rozliczenie:

 

 I.W ramach umowy na realizację zadania ujętego w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Zajęcia dla gimnazjalistów - 10 klas x blok zajęć 7 godzinnych w każdej klasie= 70 godz - koszt zadania 5.250.-zł - w  zajęciach uczestniczyło 214 uczniów klas gimazjalnych.

2. Zajęcia dla klas licealnych - 2 klasy x blok zajęć 6 godzinnych w każdej klasie =12 godzin - koszt zdania 900,00zł -zajęciami objęto 52 uczniów klas licealnych.

3. Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 36 spotkań w bloku 3 godzinnym każde spotkanie = 108 godz - koszt zadania - 8.100.-zł - zajęcia zrealizowano w grupie 8-15 osób

4. Zajęcia terapeutyczne dla DDA - 36 spotkań w bloku 3 godzinnym każde spotkanie - 108 godzin - koszt zadania 8.100.-zł - zajęciami zrealizowano w grupie 8-13 osób.

5. Treningi terapeutyczne dla DDA - 2 wyjazdy weekendowe -  koszt zadania 10.675.-zł -liczebność grupy -13 osób + terapeuta

6. Treningi terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 2 sesje wyjazdowe - koszt zadania 17.775.-zł - liczebność grupy 14 osób+ terapeuta.

 

 

 SIS "REMONT"  DZIĘKUJE  URZĘDOWI GMINY  KĘTY,  KOMISJI KONKURSOWEJ ZA WYBÓR NASZEJ OFERTY, ZAUFANIE I POWIERZENIE NAM REALIZACJI   POWYŻSZYCH ZADAŃ.

PONADTO DZIĘKUJEMY WYDZIAŁOWI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ZA MERYTORYCZNĄ WSPÓŁPRACĘ ZARÓWNO W ROKU 2014 JAK I W LATACH POPRZEDNICH.

 DZIĘKUJEMY  BARDZO!!!!!!

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witamy!

Przedstawiamy rozliczenie dotacji w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2013:

1. Zajęcia warsztatowe dla gimnazjalistów: 7 klas - blok 9 godzinny w każdej klasie ( w tym godziny konsultacyjne klasy) - koszt zadania 4.725.-zł

2.Warsztaty dla licealistów - 4 klasy - blok 6 godzinny ( w tym godziny konsultacyjne ) - koszt zadania 1.800.-zł

3.Zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików -  38 spotkań x 3 godziny ( 1 raz w tygodniu ) - koszt zadania 8.550.-zł

4. Treningi terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików - 2 wyjazdy - koszt 9.530.-zł

5.Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 38 spotkań x 3 godziny (1 raz w tygodniu) - koszt zadania 8.550.-zł

6.Treningi  terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 2 wyjazdy - koszt zadania 16.325.-zł

7.Koszty obsługi finansowej zadania -3.397.-zł

8.Koordynacja zadania 1.979.-zł

Wartość uzyskanej dotacji: 54.737.-zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Witamy!

Przedstawiamy rozliczenie finasowe dotacji otrzymanej na cele statutowe naszego stowarzyszenia w ramach udziału w konkursie na realizację zadań w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętach.

W roku 2012 nasze stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie: 44.572.-zł. Środki te zostały pezeznaczone na następujące cele:

1.warsztaty profilaktyczne dla młodzieży gimnazjalnej -  9.450.-zł

2.zajęcia terapeutyczne dla grupy Dorosłych Dzieci Alkoholików  - 8.100.-zł

3.Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych  - 8.100.-zł

4.Sesje wyjazdowe - terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików - 8.650.-zł

5.Sesja wyjazdowa - terapeutyczna dla osób współuzależnionych - 6.405.-zł

6.Obsługa administracyjno - księgowa programu - 2.442.-zł

7.Koordynator programu - 1.425.-zł

 

Wszystkie inne działania związane z realizacją powyższego programu wykonywane były nieodpłatnie, wykorzystano nieodpłatnie środki komunikacji, sprzęt komputerowy i inne w ramach prac wolontaryjnych członków stowarzyszenia.