Zadania na 2013 r.

 

Nasze zadania na rok 2013.

1/ Grupa Dorosłych Dzieci Alkoholików - poniedziałki w budynku GOPS Kęty ul.Sobieskiego 41

2/Grupa dla osób współuzależnionych - siedziba SIS "Remont"  os. Wyszyńskiego 8 - poniedziałki od godz. 18.00 - 21.00

3/Zajęcia profilaktyczne dla gimnazjalistów - w ZSG nr 2 w Kętach, ZSG Witkowice

4/zajęcia profilaktyczne dla uczniów liceum im. Dąbrowskiej

5/ Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla DDA

6/Wyjazdowe sesje terapeutyczne dla osób współuzależnionych.