Zawiadomienie

 

Rozliczenie dotacji za rok 2014!

Informujemy Państwa, iż udało nam się zrealizować w 100% plan założony na rok 2014! Wszystkie zadania ujęte w ofercie do Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kętach zrealizowaliśmy zgodnie za założeniami.

Poniżej przedstawiamy rozliczenie:


I.W ramach umowy na realizację zadania ujętego w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1. Zajęcia dla gimnazjalistów - 10 klas x blok zajęć 7 godzinnych w każdej klasie= 70 godz - koszt zadania 5.250.-zł - w zajęciach uczestniczyło 214 uczniów klas gimazjalnych.

2. Zajęcia dla klas licealnych - 2 klasy x blok zajęć 6 godzinnych w każdej klasie =12 godzin - koszt zdania 900,00zł -zajęciami objęto 52 uczniów klas licealnych.

3. Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 36 spotkań w bloku 3 godzinnym każde spotkanie = 108 godz - koszt zadania - 8.100.-zł - zajęcia zrealizowano w grupie 8-15 osób

4. Zajęcia terapeutyczne dla DDA - 36 spotkań w bloku 3 godzinnym każde spotkanie - 108 godzin - koszt zadania 8.100.-zł - zajęciami zrealizowano w grupie 8-13 osób.

5. Treningi terapeutyczne dla DDA - 2 wyjazdy weekendowe - koszt zadania 10.675.-zł -liczebność grupy -13 osób + terapeuta

6. Treningi terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 2 sesje wyjazdowe - koszt zadania 17.775.-zł - liczebność grupy 14 osób+ terapeuta.

7.Obsługa administracyjno - księgowa -  7% wartości zadania -3.300.-zł

8.Koordynator zadania - 4% wartości zadania - 1.900.-zł


SIS "REMONT" DZIĘKUJE URZĘDOWI GMINY KĘTY, KOMISJI KONKURSOWEJ ZA WYBÓR NASZEJ OFERTY, ZAUFANIE I POWIERZENIE NAM REALIZACJI POWYŻSZYCH ZADAŃ.

PONADTO DZIĘKUJEMY WYDZIAŁOWI INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ ZA MERYTORYCZNĄ WSPÓŁPRACĘ ZARÓWNO W ROKU 2014 JAK I W LATACH POPRZEDNICH.

DZIĘKUJEMY BARDZO!!!!!!
 

 

 

 

 

 

 

 

Kęty, dnia 17.05.2014r.

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Remont” zwołuje Walne Zebranie członków w dniu 23.06.2013r. o godz. 1800 w siedzibie Stowarzyszenia w Kętach na osiedlu S. Wyszyńskiego 8

Planowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Prezydium Zebrania
 3. Zatwierdzenie porządku obrad
 4. Przyjęcie regulaminu Walnego Zebrania
 5. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2013 rok
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok oraz opinii w sprawie sprawozdania finansowego i rachunku wyników za 2013 rok
 9. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz rachunku wyników za 2013 rok
 10. Dyskusja do punktów od 7 do 9
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2013 rok
 • zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za 2013 rok
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
 • podjęcia uchwały w sprawie wyniku finansowego za 2013 rok
 • udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za rok 2013
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad

Wszystkie materiały będące porządkiem obrad znajdują się do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia w każdą środę i każdy poniedziałek, w godzinach od 1700 do 2000.

 

 

Zaproszenie

 

ZAPROSZENIE

Stowarzyszenie Integracji Społecznej „REMONT”

32- 650 Kęty os. Wyszyńskiego 8

Zapraszamy na spotkania grupy DDA ( Dorosłych Dzieci Alkoholików) w każdy poniedziałek o godzinie 17.00.                   Szczegółowe informacje dot. miejsca spotkań, czasu trwania spotkań itp. można uzyskać drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 608 609 533.

Jeśli dorastałeś w domu, gdzie przynajmniej jedno z rodziców nadużywało alkoholu, być może wykształciłeś w sobie cechy, które ułatwiły Ci egzystowanie w takiej rodzinie – ale wydatnie utrudniają życie poza nią.

Jeśli bywa tak, że:

 • Masz małe zaufanie do ludzi lub wcale im nie ufasz
 • Odczuwasz często strach, lęk, niepewność
 • Tłumisz w sobie uczucie złości lub wybuchasz niespodziewanie
 • Ostro siebie oceniasz, czasami obwiniasz siebie
 • Obawiasz się oceny innych ludzi, ich krytyki
 • Masz niskie poczucie własnej wartości, czujesz się gorszy od innych
 • Dbasz bardziej o innych niż o siebie
 • Masz kłopoty z odmawianiem, czasem dajesz się wykorzystywać
 • Przypuszczasz, że ludzie są do Ciebie „źle nastawieni”, wrogo się odnoszą
 • Trudno Ci stawiać granice, obronić swoje „terytorium psychologiczne”
 • Może wiążesz się z ludźmi, którzy mają tendencje do stosowania przemocy lub nadużywania alkoholu
 • Trudno jest ci zrelaksować się, odprężyć, zrezygnować z nadmiernego poczucia odpowiedzialności…

Zapraszamy na spotkania, gdzie wśród ludzi o podobnych problemach możesz podjąć własną drogę ku zmianie – pozbyć się skutków dawnych urazów, budować swoje poczucie siły i własnej wartości, odzyskać spokój.

Program obejmuje cotygodniowe spotkania (godz. 17.00-20.00) oraz 2 weekendowe sesje wyjazdowe w roku. Udział w programie jest bezpłatny.

Grupę prowadzi mgr Agnieszka Wróbel- trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, autorka książek „ Asertywność na co dzień – czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi” oraz „Trudny szef, czyli jak się porozumieć z przełożonym” ( wyd. SamoSedno , Warszawa 2011, 2012)

 

 

Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2013

Kęty, 14.04.2014r.

Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2013.

W roku 2013 SIS "Remont" uczestniczyło w konkursie ofert na realizację zadania w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W wyniku procedury konkursowej otrzymaliśmy środki  w wysokości 54.856.-zł na zadanie  "Organizacja zajęć terapeutycznych dla grup wsparcia osób uzależnionych, grup współuzależnionych, w tym dzieci i młodzieży, zorganizowanie obozów terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych i programów pomocy psychologicznej w 2013r."

1. Zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej:  zrealizowano zajęcia w 7 klasach w 9 godzinnym bloku w każdej klasie. Programem objęto 112 uczniów. Koszt zadania:  4.725.-zł

2.Zajęcia dla młodzieży licealnej - zrealizowano zajęcia w 4 klasach w bloju 6 godzinnym w każdej klasie.Programem objęto 95 uczniów. Koszt zadania:  1.800.-zł

3.Zajęcia terapeutyczne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików - 38 spotkań - 1 raz w tygodniu - w cyklu 3 godzinnym każde spotkanie. Liczebność grupy od 10-14 osób. Koszt zadania 8.550.-zł

4. Wyjazdy treningowe dla DDA - 2  wyjazdy weekendowe - grupa 14 osób - 9.530.-zł

5.Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 38 spotkań - 1 raz w tygodniu - w cyklu 3 godzinnym każde spotkanie. Liczebność grupy 10-14 osób. Koszt zadania 8.550.-zł

6.Wyjazdy treningowe dla osób współuzależnionych - 2 wyjazdy: grupa 15 osobowa - koszt 16.325.-zł

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w konkursie kosztami zadania objęte były  także:

7. Obsługa administracyjno-księgowa - koszt: 3.397.-zł.

8.Koordynator programu - koszt: 1.979.-zł.

Stowarzyszenie dziękuje Urzędowi Gminy w Kętach za wybranie naszej oferty w ramach konkursu do realizacji oraz za  dobrą współpracę w trakcie realizacji zadania.

 

Plan zadań na rok 2014

 

 

Kęty, dnia 14.04.2014r. 

Plan zadań na rok 2014. 

I.W ramach umowy na realizację zadania ujętego w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

1.  Zajęcia dla gimnazjalistów - 10 klas x blok zajęć 7 godzinnych w każdej klasie.

2.  Zajęcia dla klas licealnych - 2 klasy x blok zajęć 6 godzinnych w każdej klasie.

3. Zajęcia terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 36 spotkań w bloku 3 godzinnym każde spotkanie.

4.  Zajęcia terapeutyczne dla DDA - 36 spotkań w bloku 3 godzinnym każde spotkanie.

5.  Treningi terapeutyczne dla DDA - 2 wyjazdy weekendowe.

6.  Treningi terapeutyczne dla osób współuzależnionych - 2 sesje wyjazdowe.

II. W ramach środków pozyskanych z 1%:

1. Zajęcia dla gimnazjalistów - 4 klasy x blok 7 godzinny w każdej klasie.

2. Sfinansowanie wyjazdu osób współuzaleznionych nie będących mieszkańcami gminy Kęty na treningi terapeutyczne  dla osób współuzależnionych.

 i

 
Więcej artykułów…